Zane Lambert Rides Firebeatz for 87 Points

Zane Lambert Rides Firebeatz for 87 Points in Round 2 of Monster Energy Tour- Edmonton, AB